PITANJA KUPACA

 

Svu validnu tehničku dokumentaciju, projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i urbanističku saglasnost za izgradnju zgrade, možete dobiti na uvid prije donošenja same odluke o kupovini stana.
Moguća je kupovina stana uz pomoć kreditnih sredstava, bilo koje od komercijalnih banaka, koje posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Kupovina stana podijeljena u nekoliko anuiteta je moguća uz dogovor, u periodu prije i u toku izgradnje samog  objekta.
Pored parking mjesta na platou ispred zgrade, lamele posjeduju i podzemne garaže sa obilježenim parking mjestima.
Sve lamele posjeduju kotlovnicu sa vlastitom infrastrukturom za zagrijavanje prostorija. Naše ekipe se brinu da se isporuka toplotne energije odvija konstantno i neometano tokom zimskih mjeseci i prilikom niskih temperatura.
Osnovna škola "Aleksa Šantić" je od lamela u Dragana Bubića udaljena svega 1 kilometar. Osnovna škola "I.G.Kovačić" je udaljena  1,4 kilometar, a neposrednoj blizini ove škole se nalazi i vrtić "Kolibri". Poljoprivredna škola je udaljena svega 650 metara. Još jedna od povoljnosti naselja je i neposredna blizina trgovačkog centra "Tropic" što značajno olakšava svakodnevnu kupovinu.